PROPAGACE projektu:

Publicita projektu byla zajištěna prostřednictvím místního tisku a kabelové televize v místním a krajském vysílání.

 

Prezentace projektu na ekologické konferenci:

https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/ZS-Travnik-usporada-prvni-zakovskou-ekologickou-konferenci-v-kraji-zvana-je-i-verejnost-12921

 

https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zakladni-skola-travnik-hostila-ekologickou-konferenci-20130419.html

 

Prezentace v místním tisku:https://www.tvprerov.cz/index.php/zpravy/item/635-environmentální-výchova-má-zelenou

 

V rámci realizace projektu byly zhotoveny dva kusy velkoprostorových bannerů (200 x 100cm) charakterizujících projekt, které jsou trvale umístěny ve školní zahradě, ale je  možné je přenést v případě potřeby a použít k prezentaci projektu. Tyto bannery využijeme k další propagaci projektu v měsíci říjnu 2013 na Krajské ekologické konferenci ZŠ a SŠ v Horce n./ Moravou SEV Sluňákov.

 

 

Propagace projektu na krajské ekologické konferenci - duben 2013

Fotografie z konference najdete na:

https://www.zstravnik.cz/environmentalni_vychova/2012_13/ekokonference_19042013/index.html

 

Zahájení šk. roku 2013/2014