Harmonogram realizace projektu:

 

Aktivita

termín realizace:

Vyhlášení soutěže : O nejzajímavější  návrh přírodní učebny v Bio zahradě

leden 2013

Vyhodnocení soutěžních návrhů

únor 2013

Představení projektu veřejnosti

duben 2013

Budování učebny

duben – srpen 2013

Realizace povrchových úprav zahrady

jaro (březen, duben) 2013

Instalace mobiliáře do zahrady (lavičky, stolky, tabule)

duben 2013

tabule – srpen 2013

Příprava a realizace výsadby Bio permakulturních záhonů

únor – duben 2013

Výroba a instalace hmyzího domečku a ptačího krmítka, houpací sítě

 

duben – červen 2013

Deník pěstitelských pozorování

průběžně únor 2013 -   trvale udržitelné

Fenologická pozorování, terénní výuka -instalace meteostanice

průběžně duben 2013 – trvale udržitelné

Návrh, tvorba a instalace popisných tabulek k vysazeným rostlinám do Bio zahrádky

duben – červen 2013

Tvorba a instalace naučné tabule Bio

červen  2013

Encyklopedie naší zahrady- pracovní listy

leden – květen 2013

Tematický den

září 2013

Péče o výsadbu

průběžně – trvale udržitelné

Organizace akcí pro veřejnost

průběžně jaro - podzim 2013

Průběžná a  závěrečná propagace  projektu

 

průběžně – září 2013

Vrbové týpí

září 2013