ANOTACE PROJEKTU:

 

Projekt řeší aktuální situaci chybějícího mobiliáře k vybavení venkovní přírodní učebny (altánu) určené k terénní výuce na školní zahradě a k organizovaným mimoškolním aktivitám i k pořádání kulturních akcí pro veřejnost.  Vybudováním Biozahrady a pěstováním permakultur vytváří pracovní návyky a postoje žáků k šetrné spotřebě a trvale udržitelnému rozvoji. Vede k získání nových kompetencí a posílení role žáků v komunitním plánování, organizaci a činnostech spojených s realizací projektu. Plánovanými mimoškolními aktivitami a dobrovolnickou prací propojuje každodenní život školy s místním společenstvím. Při plánování projektu umožňuje žákům pracovat s prvky místně zakotveného učení.

Před realizací...

Po realizaci....